Verklaring gegevensbescherming

1. Algemeen

Henkel Nederland B.V., hierna Henkel, respecteert de privacy van elke persoon die een bezoek brengt aan onze website. We willen u bij deze informeren over het soort van gegevens die verzameld worden door Henkel en hoe ze gebruikt worden. Verder krijgt u ook informatie over de manier waarop u uw rechten als gegevenssubject kunt uitoefenen.

Wijzigingen aan deze Verklaring betreffende de bescherming van gegevens zullen op deze pagina gepubliceerd worden. Dit laat u toe om op ieder gegeven moment op de hoogte te blijven van het soort van gegevens dat we verzamelen en hoe we deze gegevens gebruiken.

Deze Verklaring betreffende de bescherming van gegevens geldt niet voor websites die toegankelijk zijn via hyperlinks op websites van Henkel.

2. Verzamelen, gebruik en verwerking van persoonsgegevens

Naam van de verantwoordelijke entiteit: Henkel Nederland B.V.

Adres van de verantwoordelijke entiteit: Brugwal 11, NL 3432 NZ Nieuwegein

Henkel gebruikt persoonlijke gegevens in de eerste plaats om deze website aan de gebruikers aan te bieden en om de goede werking en veiligheid van deze site te verzekeren. Verdere verwerking van de data vindt alleen plaats op basis van andere wettelijke verplichtingen of toestemmingen of als de betreffende gebruiker toestemming heeft gegeven aan Henkel. 

Henkel bewaart en verwerkt gegevens speciaal voor de volgende doeleinden:
Wanneer gebruikers de website bezoeken, verzamelt en bewaart Henkel automatisch bepaalde gegevens. Het gaat hierbij om: het IP-adres of apparaat-ID toegekend aan het respectieve eindapparaat dat we nodig hebben voor het versturen van opgevraagde inhoud (in het bijzonder inhoud, teksten, foto’s en productinformatie en gegevensbestanden om te downloaden, enz.), de activiteit van gebruikers in de context van de website, het soort eindapparaat, het type browser dat gebruikt wordt en de datum en tijdstip van gebruik.

Henkel slaat deze informatie gedurende maximaal 7 dagen op met het oog op het opsporen en vervolgen van misbruik. 

Henkel gebruikt deze informatie ook om verbeteringen aan te brengen aan de presentatie, kenmerken en functionaliteiten van de dienst, en voor algemene administratieve taken.

Buiten deze doeleinden gaat Henkel onmiddellijk over tot het verwijderen of anoniem maken van de gebruikte gegevens, inclusief de IP-adressen, zodra ze niet langer noodzakelijk zijn voor de bovenvermelde doeleinden.

De verwerking en het gebruik van gegevens gebeuren op grond van de wettelijke bepalingen die deze activiteiten toelaten omdat (1) de verwerking noodzakelijk is voor het aanbieden van de website; of (2) Henkel een doorslaggevend rechtmatig belang heeft bij het zorgen voor en het versterken van de functionaliteit en foutloze werking van de website, en deze af te stemmen op de behoeften van de gebruikers.

3. Verdere verwerking van persoonsgegevens

Aanvraagtabel consument 

U heeft mogelijk uw contactgegevens ingevoerd via ons contactformulier. We zullen uw gegevens gebruiken met het oog op een antwoord op uw verzoek.

De verwerking en het gebruik van uw gegevens gebeuren op grond van wettelijke bepalingen die deze activiteiten verantwoorden omdat de verwerking noodzakelijk is voor het verwerken van uw verzoek.

Indien u geen toestemming hebt gegeven voor een langere opslagduur bijvoorbeeld tijdens ons klantenrelatiebeheer (CRM), dan zullen we de gegevens niet langer bewaren dan nodig om te voldoen aan het bovenvermelde doel of zo lang als nodig indien een wettelijk verplichte bewaring geldt.

Henkel AG & Co KGaA & Henkel Nederland B.V. zullen uw gegevens gebruiken om op uw verzoek in te gaan.

Eigenschap delen

Het is mogelijk dat u uw persoonsgegevens (naam, voornaam en e-mailadres) hebt verstrekt in het formulier "delen per e-mail". 

 Henkel AG & Co KGaA & Henkel Nederland B.V. zullen uw gegevens gebruiken om de gevraagde informatie over producten, diensten en andere aanbiedingen betreffende de diensten en producten van Henkel toe te sturen.   

Wij zullen uw gegevens niet doorgeven aan derden.  

De verwerking en het gebruik van uw gegevens is gebaseerd op wettelijke bepalingen die deze handelingen rechtvaardigen op grond van het feit dat de verwerking noodzakelijk is om uw verzoek te verwerken en om de gevraagde informatie over producten, diensten en andere aanbiedingen betreffende diensten en producten van Henkel toe te zenden.  

Wij bewaren de gegevens slechts zo lang als nodig is om het bovengenoemde doel te bereiken of zo lang als nodig is in geval van een wettelijke bewaarplicht.

4. Cookies, pixels, vingerafdrukken en gelijkaardige technologieën

Loctite Cookie

Pattex Cookie

Rubson Cookie

5. Web Tracking

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseoplossing van Google Inc. ("Google"). Daartoe wordt een cookie op uw computer geplaatst. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar Google en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.  

Wij hebben IP-anonimisering geactiveerd, wat betekent dat Google het laatste octet van het IP-adres van gebruikers die in een lidstaat van de Europese Unie wonen, alsmede in de staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, afkapt/anonimiseert. In zeldzame gevallen wordt het volledige IP-adres naar Google gestuurd en afgekort door de servers van Google in de VS. 

Google zal deze informatie namens de website-aanbieder gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en om andere diensten aan de website-aanbieder te leveren met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

 Opt-out bij het verzamelen van gegevens

Naast het wijzigen van uw browserinstellingen kunt u ook het verzamelen en gebruiken van gegevens (cookies en IP-adres) door Google voorkomen door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

6. Uw rechten als gegevenssubject / Data Protection Delegate

U kunt op ieder gegeven moment gebruikmaken van uw recht op toegang tot uw gegevens. Daarnaast beschikt u, op voorwaarde dat aan de betreffende voorwaarden is voldaan, over de volgende rechten:

Recht van rectificatie

Recht op uitwissing

Recht op beperking van de verwerking

Recht om een klacht in te dienen bij de respectievelijke toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming

Recht op gegevensportabiliteit (vanaf 25 mei 2018)

Recht van bezwaar
In geval van verwerkingsactiviteiten van uw persoonsgegevens die worden uitgevoerd op grond van een rechtmatig belang van Henkel, beschikt u op ieder gegeven ogenblik over het recht van bezwaar tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. Henkel zal die verwerking stopzetten tenzij Henkel belangrijke redenen kan aantonen voor de verwerking die bescherming rechtvaardigen die belangrijker is dan uw belangen, rechten en vrijheden of indien de verwerking dient om een rechtsvordering in te dienen, uit te voeren, of om tegen een rechtsvordering te verdedigen

Indien u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst.

In deze gevallen, of indien u eventuele andere vragen of wensen heeft in verband met uw persoonsgegevens, neem dan via e-mail of per kort contact op met onze Data Protection Delegate,

Dhr. Jan Sturtewagen,

Henkel Nederland B.V.,

Brugwal 11, NL 3432 NZ Nieuwegein

(E-mail: compliance.benelux@henkel.com).

 

Elke wijziging van deze verklaring inzake gegevensbescherming zal op deze pagina worden bekendgemaakt. Zo kunt u te allen tijde informatie krijgen over de gegevens die wij verzamelen en hoe wij die gebruiken